Shaken Kei (Shizuoka - Hamamatsu)

Pubblicato a novembre 2019.

Keijidousha Kensa Kyoukai - Ispezione del veicolo (piccolo)

Keijidousha Kensa Kyoukai - Ispezione del veicolo (piccolo)

Tempo: Dalle 8:45 alle 11:45 / dalle 13:00 alle 16:00 (lunedì - venerdì)

Telefono di contatto: 050-3816-1777 (giapponese)

Tel per effettuare una prenotazione (Yoyaku): 050-3818-8651 (giapponese)

Sito di prenotazione (giapponese): https://www.kei-reserve.jp/pc/index.html

Vitoria do Carro (informazioni in portoghese): https://guiacanaljapao.com/kei-shaken-vistoria-obrigatoria/

Località: ramo Hamamatsu

Giurisdizione: Hamamatsu (Fukuroi, Iwata, Kakegawa, Kikugawa, Kosai, Shuchi-gun, Omaezaki)

Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Higashi-ku Kihei-cho Aza Okinomiya 563

Shaken Kei (Shizuoka - Hamamatsu) 1

Lascia un commento:

Il tuo Kei ti aspetta
Pubblicizza qui
Scheda sito web
Registrazione della società - Guida Canal Japao
Club Mokuhyou Shinbun
Webjournal - Collegamento Giappone