Shaken Kei (Nagano - Nagano)

Keijidousha Kensa Kyoukai - Ispezione del veicolo (piccolo)

Tempo: Dalle 8:45 alle 11:45 / dalle 13:00 alle 16:00 (lunedì - venerdì)

Telefono di contatto: 050-3816-1854 (giapponese)

Tel per effettuare una prenotazione (Yoyaku): 050-3818-8642 (giapponese)

Sito di prenotazione (giapponese): https://www.kei-reserve.jp/pc/index.html

Vitoria do Carro (informazioni in portoghese): https://guiacanaljapao.com/kei-shaken-vistoria-obrigatoria/

Giurisdizione: Nagano (Ueda, Suzaka, Komoro, Nakano, Iiyama, Chikuma, Saku, Tomi, Minamisaku, Kitasaku, Ogi, Haneda, Kamitakai, Shimotakai, Kamimizunai, Shimizu)

Nagano-ken Nagano-shi Nishiwada 1 Chome 38-1

Shaken Kei (Nagano - Nagano) 1

Lascia un commento:

Il tuo Kei ti aspetta
Pubblicizza qui
Scheda sito web
Registrazione della società - Guida Canal Japao
Club Mokuhyou Shinbun
Webjournal - Collegamento Giappone